• Click to switch to English version

 

Προϊόντα

Από το 1989 μέχρι σήμερα η εταιρία έχει αναπτύξει πληθώρα εκπαιδευτικών προγραμμάτων για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης (Προσχολική ηλικία, Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση). Τα προϊόντα της αναγνωρίζονται διεθνώς τόσο για την αρτιότητα και την ποιότητά τους, όσο και για τη φιλικότητα στη χρήση και προωθούνται σε Ελλάδα, Κύπρο και σε ελληνόφωνες κοινότητες ανά τον κόσμο.

Η εταιρία έχει υλοποιήσει και διαθέσει στην Ελληνική, στην Κυπριακή και στην Ελληνόφωνη αγορά του εξωτερικού 106 εκπαιδευτικά προγράμματα (91 εσωτερικής παραγωγής και 15 πλήρως μεταγλωττισμένα στα ελληνικά). Τα προγράμματα αυτά διατίθενται είτε σε Cd-Rom, είτε σε e-learning μορφή, ενώ ορισμένα έχουν επανασχεδιαστεί ειδικά για χρήση σε Διαδραστικό Πίνακα (Interactive Whiteboard) για τη σχολική τάξη.

 

Υπηρεσίες

H INTE*LEARN προσφέρει υπηρεσίες σε οποιοδήποτε θέμα αφορά την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση. Η τεχνογνωσία που διαθέτει, της επιτρέπει να αναλαμβάνει είτε σαν σύνολο είτε μεμονωμένα :
Ανάλυση Εκπαιδευτικών Αναγκών : μελέτη και σχεδιασμό της εισαγωγής των νέων τεχνολογιών (CBT, e-learning) στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Eκπαιδευτικό Σχεδιασμό : δόμηση του περιεχομένου ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην εκπαιδευτική διαδικασία μέσω υπολογιστή.
Δημιουργία και Ψηφιοποίηση Περιεχομένου (εικόνες, γραφικά, animation, animated video, video, ήχοι, μουσική)
Yλοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού : ανάπτυξη εκπαιδευτικής εφαρμογής σε όποια πλατφόρμα επιθυμεί ο πελάτης (e-Learning, CD-ROM, internet applications, mobile apps).
Υλοποίηση πλατφορμών διαχείρισης γνώσης (Learning Management Systems) οι οποίες συμβάλλουν σημαντικά, στη μείωση του απαιτούμενου χρόνου εκπαίδευσης και στη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων, ενώ παράλληλα επιτρέπουν την αύξηση του αριθμού των εκπαιδευομένων, μειώνοντας σημαντικά το κόστος σε σχέση με τον παραδοσιακό τρόπο εκπαίδευσης, παρέχοντας:

• εύκολη πρόσβαση στη μάθηση
• διαδραστικό περιβάλλον
• αυτονομία στο ρυθμό μάθησης
• εύκολη ενημέρωση και αναβάθμιση του εκπαιδευτικού υλικού
• παρακολούθηση της προόδου του εκπαιδευομένου
• πολλαπλά επίπεδα πρόσβασης των εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία

Υλοποίηση προωθητικών ενεργειών- Ενεργειών Υποστήριξης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
Εργαλεία Αξιολόγησης – Πιστοποίησης Γνώσεων
Ελληνοποίηση ξενόγλωσσου εκπαιδευτικού λογισμικού : μετάφραση και επιμέλεια του ξενόγλωσσου υλικού-περιεχομένου και επανενσωμάτωσή του στον πηγαίο κώδικα.

 

Έρευνα και ανάπτυξη

Ένας από τους κυριότερους στόχους της εταιρίας από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα είναι η έρευνα και ανάπτυξη πρωτοποριακού επιστημονικού υλικού σε τοπικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Η τεχνογνωσία που αποκτά με αυτό τον τρόπο της επιτρέπει να βελτιώνει τεχνολογικά τα προϊόντα της.
Η εταιρία συμμετέχει σε ερευνητικές κοινοπραξίες στα πλαίσια Ελληνικών ή/ και Κοινοτικών προγραμμάτων.

Ένας από τους κυριότερους στόχους της INTE*LEARN Ε.Π.Ε. από τη στιγμή της ίδρυσής της είναι η έρευνα και ανάπτυξη πρωτοποριακού επιστημονικού υλικού σε τοπικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Η τεχνογνωσία που αποκτά με αυτό τον τρόπο, της επιτρέπει να βελτιώνει τεχνολογικά τα προϊόντα της. Έτσι η εταιρία έχει συμμετάσχει με επιτυχία σε ερευνητικές κοινοπραξίες στο πλαίσιο Ελληνικών ή /και Κοινοτικών προγραμμάτων:

 

ALTENER 1996-1998
Τίτλος: HERMES
Ανάδοχος: LDK
Προϋπολογισμός: 266,750 ΕΥΡΩ

Συμμετοχή σαν partner στο πρόγραμμα HERMES στην υλοποίηση multimedia εκπαιδευτικού προγράμματος με θέμα τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ολοκληρώθηκε με επιτυχία τον Απρίλιο του 1998 και ήδη έχει προταθεί η προσαρμογή του σε άλλες γλώσσες της Ε.Κ.

 

SAVE II 1998
Τίτλος: IFESTOS
Ανάδοχος: LDK
Προϋπολογισμός: 316, 750 ΕΥΡΩ

Συμμετοχή σαν partner στο πρόγραμμα IFESTOS με θέμα την υλοποίηση εκπαιδευτικής εφαρμογής για περιβαλλοντικά θέματα. Ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο 1998.

 

ΣΕΙΡΗΝΕΣ 1998
Τίτλος: ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΙ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΩΝ
Ανάδοχος: Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής

Ανάπτυξη εκπαιδευτικής εφαρμογής για το ΥΠΕΠΘ με θέμα τη φυσική Γυμνασίου.

 

LEONARDO DA VINCI 1998-1999
Τίτλος: SNAP
Ανάδοχος: Global Data Solutions

Ανάπτυξη σειράς εκπαιδευτικών εφαρμογών για παιδιά με νοητική στέρηση.

 

ΠΑΒΕ 1998-1999
Τίτλος: Έρευνα και ανάπτυξη δικτυακού προγράμματος επεξεργασίας πληροφοριών χημικών και αναλυτικών εργαστηρίων
Ανάδοχος: ΙΝΤΕ*LEARN

 

ΠΕΠΕΡ 1998-1999
Τίτλος: ΑΜΕΣΑ
Ανάδοχος: ACE Προηγμένες Εφαρμογές ΑΕ

Το έργο πραγματεύεται την αυτοματοποίηση της παραγωγής ηλεκτρονικών τίτλων με πολυμέσα. Η ΙΝΤΕ*LEARN ασχολήθηκε με την ανάπτυξη εκπαιδευτικών τίτλων με τη χρήση του περιβάλλοντος MULTIS, που έχει ήδη υλοποιήσει το ΙΤΥ.

ADAPT 1998-1999
Τίτλος: Καλάβρυτα-Πρότυπος πόλος ανάπτυξης
Ανάδοχος: ΙΜΟΑ
Το έργο με το οποίο ασχολήθηκε η ΙΝΤΕ*LEARN, αναφέρεται στην ανάπτυξη τίτλου πολυμέσων για την παρουσίαση της πόλης των Καλαβρύτων.

 

ΝΑΥΣΙΚΑ 1999
Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Ανάδοχος: ΒΥΤΕ COMPUTERS

Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη διαθεματικού πολυμεσικού εκπαιδευτικού λογισμικού για την ενιαία αντιμετώπιση θεμάτων που άπτονται της Βιολογίας, Χημείας, Φυσικής, Τεχνολογίας και Αγωγής Υγείας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

 

ΕΠΕΤ ΙΙ: ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 1999-2000
Τίτλος: Σύστημα τηλε-κατάρτισης και τηλε-επιμόρφωσης εκπαιδευτικών ελληνικής ως δεύτερης και ξένης γλώσσας στο εξωτερικό
Ανάδοχος: Πανεπιστήμιο Κρήτης, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης & Εργαστήριο Γλωσσολογίας Φιλοσοφικής Σχολής

Το έργο αναφέρεται στην υλοποίηση ενός συστήματος τηλε-κατάρτισης/ τηλε-επιμόρφωσης εκπαιδευτικών για την διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης και ξένης γλώσσας στο εξωτερικό.

 

RETEX 1999
Ανάδοχος: Σύλλογος Εταιριών Πληροφορικής Ελλάδας (ΣΕΠΕ)

Στο πλαίσιο του έργου η INTE*LEARN ανέλαβε να αναπτύξει μια multimedia εκπαιδευτική εφαρμογή για την επιμόρφωση στελεχών από εταιρίες πληροφορικής σε θέματα marketing.
Η εφαρμογή αυτή ολοκληρώθηκε το Μάιο του 1999 και χρησιμοποιείται ήδη με επιτυχία σε σεμινάρια επιμόρφωσης στελεχών των εταιριών πληροφορικής.

 

MEDIA II
Tίτλος: MAKING A STORY
Ανάδοχος: ΙΝΤΕ*LEARN

Το πρόγραμμα MEDIA ΙΙ της 10ης Διεύθυνσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, χρηματοδοτεί multimedia παραγωγές που διακρίνονται για την πρωτοτυπία της ιδέας του σεναρίου. Το MAKING A STORY ανήκει στην κατηγορία των εκπαιδευτικών παιχνιδιών (edutainment) και απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6-14 ετών. Στόχος του συγκεκριμένου τίτλου ήταν να δώσει στο παιδί όλα τα απαραίτητα εργαλεία ώστε να δημιουργήσει μια ιστορία με κινούμενα σχέδια. Έτσι το παιδί γίνεται σκηνοθέτης της δικής του ιστορίας.

 

ΠΕΠΕΡ 2000 - Α ΦΑΣΗ (2002)
Τίτλος: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ PREMASTERING ΓΙΑ DVD-HYBRID
Ανάδοχος: ASR

 

ΠΕΠΕΡ 2000 - Β ΦΑΣΗ (2003-2006)
Τίτλος: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ PREMASTERING ΓΙΑ DVD-HYBRID.
Ανάδοχος: ASR

Στο πλαίσιο της Β' φάσης του ΠΕΠΕΡ 2000 ετοιμάστηκε η εφαρμογή ΑΚΤΙΝΕΣ για το χώρο των νηπιαγωγείων και της ειδικής εκπαίδευσης. Για τις ανάγκες του προγράμματος η εφαρμογή ΑΚΤΙΝΕΣ υλοποιήθηκε σε DVD ROM.

 

ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Β΄ Κύκλος (Αύγουστος 2004-Ιανουάριος 2005)
Tίτλος: Ψηφιοποίηση υλικού και παραγωγή εκπαιδευτικών CD-ROM για την πληροφορική.
Ανάδοχος: ΙΝΤΕ*LEARN

Στο πλαίσιο του έργου ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ η εταιρία INTE*LEARN πρότεινε και υλοποίησε σειρά τίτλων για την υποστήριξη της εκμάθησης θεμάτων στη πληροφορική.

 

MEDIA PLUS Programme (Ιανουάριος 2005 – Ιούνιος 2006)
Tίτλος: Tock Tock
Ανάδοχος: ΙΝΤΕ*LEARN

Τον Ιανουάριο του 2005 ξεκίνησε η υλοποίηση του interactive παραμυθιού με τίτλο Tock Tock για παιδιά ηλικίας 6-9 ετών. Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε από την Ε.Κ. και το πρόγραμμα MEDIA PLUS. Στόχος της πρότασης και της υλοποίησης της εφαρμογής ήταν η συνεργασία με εταιρίες διανομής multimedia τίτλων του εξωτερικού.

 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΠΡΟ-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ – 2005 (Ιούνιος 2006 – Απρίλιος 2008)
Τίτλος: BUILDING LEARNING ABILITIES
Ανάδοχος: INTE*LEARN

Στόχος του υποέργου ήταν η έρευνα και η μελέτη για τη δημιουργία ενός ανοικτού περιβάλλοντος διδασκαλίας παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες.
Στο πλαίσιο του υποέργου αυτού η ερευνητική ομάδα, που αποτελείται από έμπειρους παιδαγωγούς των Πανεπιστημίων Κρήτης, Θεσσαλονίκης και Κύπρου διεξάγει έρευνα η οποία εστιάζει στα εξής σημεία:

α. Μελέτη των αναγκών του κοινού-στόχος και καθορισμός προδιαγραφών του προϊόντος
β. Σχεδιασμός περιβάλλοντος
γ. Μελέτη του χαρακτήρα και των αναγκών του υλικού που απαιτείται να συγκεντρωθεί για να καλύψει τις ανάγκες του περιβάλλοντος.
δ. Υλοποίηση δείγματος του σχεδιαζόμενου περιβάλλοντος
ε. Αξιολόγηση αυτού σε σχολικό περιβάλλον για να μελετηθούν τα υπέρ και τα κατά της μεθοδολογίας που ακολουθήθηκε
στ. Βελτίωση της μεθοδολογίας και αλλαγές – προσαρμογές του περιβάλλοντος, και τέλος
ζ. Διάχυση των αποτελεσμάτων της έρευνας.

 

SOCRATES (2006 – 2008)
Τίτλος: 4M
Ανάδοχος: DIDAEL

Η βάση του 4Μ [= Multilingual (πολυγλωσσικό) – Multimedia (πολυμεσικό) – Multicultural (πολυ-πολιτισμικό) – Multidisciplinary (πολυθεματικό)] είναι η υποστήριξη της εκμάθησης γλωσσών στα Δημοτικά Σχολεία, χρησιμοποιώντας το εκπαιδευτικό CLIL (ενιαία εκπαίδευση περιεχομένου και γλώσσας)

Στόχος του έργου ήταν η δημιουργία μιας εκτεταμένης συλλογής πολυμεσικών εκπαιδευτικών αντικειμένων, ταξινομημένων κατά περιεχόμενο, γλώσσα και απαιτούμενων γλωσσικών ικανοτήτων, απευθυνόμενο σε μαθητές του Δημοτικού.

Μεταξύ άλλων, εξαιτίας της πολυ-πολιτισμικής τους αξίας, σχεδιάστηκε αρχικά ώστε να αντιμετωπίσει τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

  • Γλώσσα (μητρική)
  • Μαθηματικά
  • Θετικές επιστήμες
  • Γεωγραφία
  • Υγεία και Κοινωνική Εκπαίδευση

Τα πολυμεσικά αντικείμενα εκμάθησης, διαθέτουν υψηλό βαθμό διαδραστικότητας για να ενισχύσουν τη συμμετοχή των παιδιών μέσω μιας κωμικής προσέγγισης και μπορούν να υποστηρίξουν τις παραδοσιακές δραστηριότητες στην τάξη, συνδέοντας συγκεκριμένα περιεχόμενα με την εκμάθηση ξένης γλώσσας.

Επικοινωνία

INTE*LEARN E.Π.Ε.
Διεύθυνση:
Κόνιαρη 68 & Λ. Αλεξάνδρας
                   Τ.Κ. 115 21, Αθήνα, Ελλάδα.
Τηλέφωνα: +30 210 95 91 853
                   +30 210 95 91 810
Fax: +30 216 800 14 24
Mail: info@intelearn.gr

Newsletter

Βρείτε μας στο χάρτη

Ακολουθήστε μας στο Facebook