Accessibility Tools

Επιχειρησιακή Εκπαίδευση

Επιχειρησιακή Εκπαίδευση

Η αξιοποίηση ψηφιακών μέσων στην εκπαιδευτική διαδικασία, απαιτεί κατάλληλη επιλογή και επιμέλεια του εκπαιδευτικού υλικού, σωστό εκπαιδευτικό σχεδιασμό που καλύπτει τις ανάγκες τόσο του εκπαιδευτικού υλικού όσο και των εκπαιδευόμενων, και υλοποίηση με τη χρήση των πλέον σύγχρονων τεχνολογιών.

Η Inte*learn κατέχει σημαντική τεχνογνωσία στην υλοποίηση ψηφιακών μαθημάτων για ασύγχρονη εκπαίδευση και οι υπηρεσίες που προσφέρει στους πελάτες της καλύπτουν:

Ανάλυση εκπαιδευτικών αναγκών

Συλλογή και επεξεργασία κατάλληλου multimedia υλικού

Εκπαιδευτικό Σχεδιασμό 

Υλοποίηση και αξιολόγηση
του μαθήματος

Κάθε ψηφιακό μάθημα που υλοποιεί η Inte*learn σχεδιάζεται βάσει των συγκεκριμένων αναγκών κάθε πελάτη, όπως αυτές προκύπτουν βάσει περιεχομένου, προφίλ εκπαιδευομένων, μέσου και προϋπολογισμού. Στόχος μας είναι το μάθημα να προσφέρει μια διαδραστική και προσωποποιημένη εμπειρία μάθησης, προσφέροντας υψηλό βαθμό αφομοίωσης του εκπαιδευτικού υλικού.

Επιλέγοντας την Inte*learn σαν συνεργάτη σε υπηρεσίες e-learning, κερδίζετε:

Παράδοση ολοκληρωμένης εργασίας με ελαχιστοποίηση του χρόνου ενασχόλησης του Φορέα

Σύντομους χρόνους παράδοσης και ευελιξία υλοποίησης

Σύντομους χρόνους παράδοσης και ευελιξία υλοποίησης

Άμεση υποστήριξη σε κάθε πρόβλημα που τυχόν παρουσιαστεί αλλά και βελτιώσεις ή αλλαγές που ζητηθούν στα ψηφιακά μαθήματα

Για τη παρουσίαση του περιεχομένου, εφαρμόζονται διαφορετικές τεχνικές ανάλογα με το περιεχόμενο, το επίπεδο της επιθυμητής διάδρασης και το προφίλ των εκπαιδευόμενων.

Οι τεχνικές  περιλαμβάνουν παρουσιάσεις εννοιών, διαδραστικούς πίνακες, διαλόγους που βασίζονται είτε σε γραφικά είτε σε εικόνες, χρονοδιαγράμματα, παιχνιδοποίηση (gamification), μελέτες περιπτώσεων, τρισδιάστατα διαδραστικά βίντεο κινουμένων σχεδίων, εκπαιδευτικά βίντεο με τη χρήση εργαλείων κινούμενων σχεδίων, μη γραμμικούς διαλόγους με δένδρα αποφάσεων που εξελίσσονται ανάλογα με τις αποφάσεις του εκπαιδευόμενου, καθώς και πολλαπλούς τύπους δραστηριοτήτων για την ενίσχυση της γνώσης και αξιολόγηση της αποκτηθείσας γνώσης.

Case Studies

e-learning μαθήματα για την ανθεκτικότητα των ναυτικών (Resilience)

Για τις ανάγκες πελάτη μας από το χώρο της ναυτιλίας, χρησιμοποιώντας τεχνική blended learning η εταιρεία σχεδίασε μια σειρά μαθημάτων για το Resilience – χαρακτηριστική ιδιότητα που πρέπει να έχουν οι ναυτικοί. Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του πελάτη, υλοποιήθηκε λύση e-learning κατάλληλη για να υποστηρίξει τους εκπαιδευτές κατά τη διάρκεια ή μετά την εκπαίδευση στην τάξη.

Μέσω διαδραστικών στοιχείων, ο εκπαιδευτής εμπλουτίζει τις διδακτικές του πρακτικές διατηρώντας το ενδιαφέρον και αυξάνοντας την κατανόηση των εκπαιδευομένων.

e-learning μαθήματα για την ανθεκτικότητα των ναυτικών (Resilience)

Για τις ανάγκες πελάτη μας από το χώρο της ναυτιλίας, χρησιμοποιώντας τεχνική blended learning η εταιρεία σχεδίασε μια σειρά μαθημάτων για το Resilience – χαρακτηριστική ιδιότητα που πρέπει να έχουν οι ναυτικοί. Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του πελάτη, υλοποιήθηκε λύση e-learning κατάλληλη για να υποστηρίξει τους εκπαιδευτές κατά τη διάρκεια ή μετά την εκπαίδευση στην τάξη.

Μέσω διαδραστικών στοιχείων, ο εκπαιδευτής εμπλουτίζει τις διδακτικές του πρακτικές διατηρώντας το ενδιαφέρον και αυξάνοντας την κατανόηση των εκπαιδευομένων.

e-learning μάθημα για την κυβερνοασφάλεια

Με στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών της Κύπρου σε θέματα ψηφιακής απάτης, η εταιρεία σχεδίασε και υλοποίησε e-learning μάθημα για τους κινδύνους που διατρέχουν από επιτήδειους που χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες. Καθώς το μάθημα απευθύνεται στο ευρύ κοινό, αποφασίστηκε να χρησιμοποιηθεί μια cartoon-based εικαστική προσέγγιση με κινούμενα σχέδια που υλοποιήθηκαν για το συγκεκριμένο μάθημα. Ηχητικά το μάθημα υποστηρίζεται με voice-over από ηθοποιό.

e-learning μάθημα για την κυβερνοασφάλεια

Με στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών της Κύπρου σε θέματα ψηφιακής απάτης, η εταιρεία σχεδίασε και υλοποίησε e-learning μάθημα για τους κινδύνους που διατρέχουν από επιτήδειους που χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες. Καθώς το μάθημα απευθύνεται στο ευρύ κοινό, αποφασίστηκε να χρησιμοποιηθεί μια cartoon-based εικαστική προσέγγιση με κινούμενα σχέδια που υλοποιήθηκαν για το συγκεκριμένο μάθημα. Ηχητικά το μάθημα υποστηρίζεται με voice-over από ηθοποιό.

e-learning courses for the Financial Sector

During the long-lasting partnership with The Hellenic Banking Institute, we have implemented various e-learning courses for the certification of bank employees in investment products and EEC directives. These courses – upon approval from the Bank of Greece – become available through the Banking Institute’s LMS to all employees of partner banks.

e-learning μαθήματα στον χρηματοοικονομικό τομέα

Έχοντας πολυετή συνεργασία με το Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο, η εταιρεία υλοποιεί μαθήματα για πιστοποίηση τραπεζικών υπαλλήλων σε επενδυτικές υπηρεσίες. Στη διάρκεια των τελευταίων ετών, αναπτύχθηκαν από κοινού και με απόλυτη αποτελεσματικότητα, σειρά προγραμμάτων που καλύπτουν άριστα τις απαιτήσεις της ψηφιακής εκπαίδευσης στον τραπεζικό τομέα. Τα ψηφιακά μαθήματα διατίθενται μέσω του Τραπεζικού Ινστιτούτου σε όλα τα στελέχη των συνεργαζόμενων τραπεζών.

e-learning μαθήματα στην προϊοντική εκπαίδευση

Στο πλαίσιο εμπλουτισμού του club αρτοποιών-ζαχαροπλαστών που είχε δημιουργήσει πολυεθνική εταιρεία πρώτων υλών, η εταιρεία υλοποίησε ψηφιακά μαθήματα προϊοντικής εκπαίδευσης. Τα μαθήματα περιλαμβάνουν βασικά στοιχεία για το προϊόν, στοιχεία πωλησιακής προσέγγισης, διατροφικές πληροφορίες, συνταγές με υπολογιστή ποσοτήτων και οδηγίες παρασκευής, ενώ ολοκληρώνονται με σύντομο τεστ αυτοαξιολόγησης.

e-learning μαθήματα στην προϊοντική εκπαίδευση

Στο πλαίσιο εμπλουτισμού του club αρτοποιών-ζαχαροπλαστών που είχε δημιουργήσει πολυεθνική εταιρεία πρώτων υλών, η εταιρεία υλοποίησε ψηφιακά μαθήματα προϊοντικής εκπαίδευσης. Τα μαθήματα περιλαμβάνουν βασικά στοιχεία για το προϊόν, στοιχεία πωλησιακής προσέγγισης, διατροφικές πληροφορίες, συνταγές με υπολογιστή ποσοτήτων και οδηγίες παρασκευής, ενώ ολοκληρώνονται με σύντομο τεστ αυτοαξιολόγησης.

Χρησιμοποιούμε cookies για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη / χρήστη όσον αφορά στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών, για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς. View more
Αποδοχή