Εκπαιδευτική Βαθμίδα Ηλικία Interactive Whiteboard  
Βρέθηκαν (78) προϊόντα
Το Σηντι-Ρωμ του Δυσαλέξη
Eργαλείο γλωσσικής ανάπτυξης που απευθύνεται σε μαθητές του δημοτικού σχολείου και μαθητές που παρουσιάζουν προβλήματα δυσλεξίας καθώς και σε γονείς και επαγγελματίες που ασχολούνται με την αποκατάσταση δυσκολιών λόγου και γραφής.
20,00 Ευρώ
Εργαστήρι Γλώσσας - Interactive Whiteboard
Εκπαιδευτικό παιχνίδι για την ορθογραφία, τη γραμματική και το συντακτικό της Ελληνικής γλώσσας, για όλους τους μαθητές από την Γ' τάξη του Δημοτικού.
40,22 Ευρώ
Σχήμα, Μέγεθος, Χρώμα, Χώρος
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα που απευθύνεται σε:
  • Παιδιά που παρουσιάζουν δυσκολίες στο λόγο ή και στην κατανόηση σχημάτων, μεγεθών, χρωμάτων, χώρου, αντίθετων εννοιών.
  • Επαγγελματίες που ασχολούνται με την αποκατάσταση δυσκολιών αντίληψης, λόγου και ομιλίας όπως λογοθεραπευτές, ειδικούς παιδαγωγούς, εργοθεραπευτές, ψυχολόγους.
50,00 Ευρώ
Εικόνες, Λέξεις & Κατηγορίες
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα που λειτουργεί σαν εργαλείο γλωσσικής ανάπτυξης για:
  • Παιδιά που παρουσιάζουν δυσκολίες στην προφορική και γραπτή έκφραση γραμμάτων, λέξεων, φράσεων ή/και στην κατηγοριοποίηση αυτών.
  • Επαγγελματίες που ασχολούνται με την αποκατάσταση δυσκολιών λόγου (ομιλίας, γραφής και ανάγνωσης) όπως λογοθεραπευτές, ειδικούς παιδαγωγούς, εργοθεραπευτές, ψυχολόγους.
50,00 Ευρώ
Πάω ΣΤ Δημοτικού - Έκδοση Interactive Whiteboard
Η ύλη της Στ' Δημοτικού σε ένα περιβάλλον ειδικά σχεδιασμένο για χρήση και σε Interactive whiteboard με εκατοντάδες ασκήσεις, στη Γλώσσα, τα Μαθηματικά, τη Φυσική, την Γεωγαρφία, την Ιστορία και τα Θρησκευτικά.
Ακολουθεί το καθημερινό μάθημα σύμφωνα με τα νέα βιβλία του ΥΠΕΠΘ.
40,22 Ευρώ
Πάω Ε Δημοτικού - Έκδοση Interactive Whiteboard
Η ύλη της Ε' Δημοτικού σε ένα περιβάλλον ειδικά σχεδιασμένο για χρήση και σε Interactive whiteboard με εκατοντάδες ασκήσεις, στη Γλώσσα, τα Μαθηματικά, τη Φυσική, την Γεωγαρφία, την Ιστορία και τα Θρησκευτικά.
Ακολουθεί το καθημερινό μάθημα σύμφωνα με τα νέα βιβλία του ΥΠΕΠΘ.
40,22 Ευρώ
Πάω Δ Δημοτικού - Έκδοση Interactive Whiteboard
Η ύλη της Δ' Δημοτικού σε ένα περιβάλλον ειδικά σχεδιασμένο για χρήση και σε Interactive whiteboard με εκατοντάδες ασκήσεις, στη Γλώσσα, τα Μαθηματικά, τη Μελέτη Περιβάλλοντος, την Ιστορία και τα Θρησκευτικά.
Ακολουθεί το καθημερινό μάθημα σύμφωνα με τα νέα βιβλία του ΥΠΕΠΘ.
40,22 Ευρώ
Πάω Γ Δημοτικού - Έκδοση Interactive Whiteboard
Η ύλη της Γ' Δημοτικού σε ένα περιβάλλον ειδικά σχεδιασμένο για χρήση και σε Interactive whiteboard με εκατοντάδες ασκήσεις, στη Γλώσσα, τα Μαθηματικά, τη Μελέτη Περιβάλλοντος, την Ιστορία και τα Θρησκευτικά.
Ακολουθεί το καθημερινό μάθημα σύμφωνα με τα νέα βιβλία του ΥΠΕΠΘ.
40,22 Ευρώ
Πάω Β Δημοτικού - Έκδοση Interactive Whiteboard
Η ύλη της Β' Δημοτικού σε ένα περιβάλλον ειδικά σχεδιασμένο για χρήση και σε Interactive whiteboard με εκατοντάδες ασκήσεις, στη Γλώσσα, τα Μαθηματικά, και τη Μελέτη Περιβάλλοντος.
Ακολουθεί το καθημερινό μάθημα σύμφωνα με τα νέα βιβλία του ΥΠΕΠΘ.
40,22 Ευρώ
Πάω Α Δημοτικού - Έκδοση Interactive Whiteboard
Η ύλη της Α' Δημοτικού σε ένα περιβάλλον ειδικά σχεδιασμένο για χρήση και σε Interactive whiteboard με εκατοντάδες ασκήσεις, στη Γλώσσα και τα Μαθηματικά.
Ακολουθεί το καθημερινό μάθημα σύμφωνα με τα νέα βιβλία του ΥΠΕΠΘ.
40,22 Ευρώ
Πάω ΣΤ Δημοτικού
Εκπαιδευτικό παιχνίδι που καλύπτει όλη την ύλη και το καθημερινό διάβασμα της ΣΤ' Δημοτικού, σύμφωνα με τα νέα σχολικά βιβλία.
28,00 Ευρώ
ΑΚΤΙΝΕΣ v5.0
Το εκπαιδευτικό πακέτο ακτίνες αποτελείται από 112 εκπαιδευτικά προγράμματα σχεδιασμένα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας. Με τη χρήση του εκπαιδευτικού πακέτου ΑΚΤΙΝΕΣ-v5.0 σε έναν ή περισσότερους υπολογιστές εγκατεστημένους στο χώρο του νηπιαγωγείου ή της τάξης, δημιουργείται η «Γωνιά του Υπολογιστή» της οποίας η βασική αρχή είναι: Μάθηση μέσα από το Παιχνίδι. Η συγκεκριμένη έκδοση της εφαρμογής μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε interactive whiteboard.
357,00 Ευρώ
ΠΑΩ ΔΗΜΟΤΙΚΟ - Έκδοση Interactive Whiteboard
Το εκπαιδευτικό πακέτο «Πάω Δημοτικό» – έκδοση IWΒ αποτελείται από 6 τμήματα, 1 για κάθε τάξη του δημοτικού σχολείου και απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς δημοτικών σχολείων που κάνουν χρήση διαδραστικού πίνακα για τη διδασκαλία του καθημερινού μαθήματος στην τάξη τους.
192,00 Ευρώ
Γράφω απλά - Διαβάζω εύκολα
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα που λειτουργεί ως ένα πολύτιμο εργαλείο γλωσσικής ανάπτυξης για:
  • Μαθητές που παρουσιάζουν προβλήματα στη προφορική και γραπτή έκφραση γραμμάτων, λέξεων, φράσεων ή στη σειροθέτηση (με μαθησιακές δυσκολίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες).
  • Μαθητές των πρώτων τάξεων του δημοτικού για ενίσχυση της διδασκαλίας στο μάθημα της Γλώσσας.
50,00 Ευρώ
Πάω Ε΄ Δημοτικού
Εκπαιδευτικό παιχνίδι που καλύπτει όλη την ύλη και το καθημερινό διάβασμα της Ε' Δημοτικού, σύμφωνα με τα νέα σχολικά βιβλία.
28,00 Ευρώ
Πάω Δ΄ Δημοτικού
Εκπαιδευτικό παιχνίδι που καλύπτει όλη την ύλη και το καθημερινό διάβασμα της Δ' Δημοτικού, σύμφωνα με τα νέα σχολικά βιβλία.
28,00 Ευρώ
Πάω Γ΄ Δημοτικού
Εκπαιδευτικό παιχνίδι που καλύπτει όλη την ύλη και το καθημερινό διάβασμα της Γ' Δημοτικού, σύμφωνα με τα νέα σχολικά βιβλία.
28,00 Ευρώ
Πάω Β΄ Δημοτικού
Εκπαιδευτικό παιχνίδι που καλύπτει όλη την ύλη και το καθημερινό διάβασμα της Β' Δημοτικού, σύμφωνα με τα νέα σχολικά βιβλία.
28,00 Ευρώ
Πάω Α΄ Δημοτικού
Εκπαιδευτικό παιχνίδι που καλύπτει όλη την ύλη και το καθημερινό διάβασμα της Α' Δημοτικού, σύμφωνα με τα νέα σχολικά βιβλία.
28,00 Ευρώ
Οι Δαχτυλομικρούληδες (μέρος 2ο)
Εκπαιδευτικό παιχνίδι για την προσχολική ηλικία που προωθεί τη εκμάθηση βασικών εννοιών και την εξάσκηση βασικών δεξιοτήτων.
25,00 Ευρώ
Οι Δαχτυλομικρούληδες (μέρος 1ο)
Εκπαιδευτικό παιχνίδι για την προσχολική ηλικία που προωθεί τη εκμάθηση βασικών εννοιών και την εξάσκηση βασικών δεξιοτήτων.
25,00 Ευρώ
ΑΣΕΠ- ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
Διαδραστικό λογισμικό για την προετοιμασία των υποψηφίων για τον ΑΣΕΠ για την εξέταση του ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ.
70,00 (έκδοση δικτύου)
34,00 (απλή έκδοση) Ευρώ
ΑΣΕΠ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ
Διαδραστικό λογισμικό για την προετοιμασία των υποψηφίων εκπαιδευτικών για τον ΑΣΕΠ για την εξέταση της ενότητας ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ.
70,00 (έκδοση δικτύου)
34,00 (απλή έκδοση) Ευρώ
Know How - Πληροφορική για όλους
Εκπαιδευτικό παιχνίδι για τη διδασκαλία και την εμπέδωση της πληροφορικής από τις ηλικίες του δημοτικού σχολείου και άνω. Εγκρίθηκε από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ως τίτλος κατάλληλος για χρήση στα σχολεία.
142,50 (έκδοση δικτύου)
50,00 (απλή έκδοση) Ευρώ
Η Χώρα των Λενού
70 δραστηριότητες και παιχνίδια στηρίζουν τη γλώσσα & τα μαθηματικά στην Α’ & Β’ δημοτικού. Για όλα τα παιδιά ακόμα και γι’ αυτά με μαθησιακές δυσκολίες.
28,00 Ευρώ
Εκπαίδευση Ασφαλιστών
Εκπαιδευτικό λογισμικό για την επιμόρφωση των ασφαλιστών.
100,00 Ευρώ
Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Τεστ
Το απόλυτο εργαλείο υλοποίησης και διαχείρισης των τεστ για την αξιολόγηση εκπαιδευομένων και εκπαιδευτών.
1.785,00 Ευρώ
Σταθμός
Λογισμικό διαχείρισης Παιδικών Σταθμών. Διατίθεται σε 2 εκδόσεις Standard και Advanced
357,00 Ευρώ
Ακτίνες v3.0
Σειρά εκπαιδευτικών προγραμμάτων για παιδιά προσχολικής ηλικίας που πραγματεύονται μία ποικιλία βασικών εννοιών.
200,00 Ευρώ
Ακτίνες v4.0 Special
Σειρά εκπαιδευτικών προγραμμάτων για παιδιά με ελαφριά και μέτρια νοητική υστέρηση για θέματα σχετικά με τον άνθρωπο, τον προσανατολισμό, το περιβάλλον, τα αντικείμενα, τα μαθηματικά & την Ελληνική γλώσσα.
200,00 Ευρώ
GO FOR IT
Πολυμεσικό εκπαιδευτικό λογισμικό για τη Διαπροσωπική Επικοινωνία και τις Τεχνικές Πωλήσεων.
59,50 Ευρώ
ENTER - PRO
Εκπαιδευτικό λογισμικό που περιλαμβάνει e-learning εφαρμογή για εκπαίδευση και INATES εφαρμογή για εξάσκηση για την προετοιμασία των υποψηφίων στις εξετάσεις του ECDL.
142,80 Ευρώ
ENTER - HOME
Εκπαιδευτικό λογισμικό που περιλαμβάνει e-learning εφαρμογή για εκπαίδευση και INATES εφαρμογή για εξάσκηση για την προετοιμασία των υποψηφίων στις εξετάσεις του ECDL.
53,55 Ευρώ
INATES3
Λογισμικό "In Application Testing" για την προετοιμασία των υποψηφίων για τις εξετάσεις ECDL.
35,70 Ευρώ
INATES2
Λογισμικό "In Application Testing" για την προετοιμασία των υποψηφίων για τις εξετάσεις ECDL.
35,70 Ευρώ
INATES
Λογισμικό "In Application Testing" για την προετοιμασία των υποψηφίων για τις εξετάσεις ECDL.
35,70 Ευρώ
ITEST7 - Βάσεις Δεδομένων
Εκπαιδευτικό Λογισμικό Προετοιμασίας για Εξετάσεις Πιστοποίησης Γνώσεων Πληροφορικής στο θέμα "Βάσεις Δεδομένων".
35,70 Ευρώ
ITEST6 - Χρήση Υπολογιστή
Εκπαιδευτικό Λογισμικό Προετοιμασίας για Εξετάσεις Πιστοποίησης Γνώσεων Πληροφορικής στο θέμα "Χρήση Υπολογιστή".
35,70 Ευρώ
ITEST5 - Παρουσιάσεις
Εκπαιδευτικό Λογισμικό Προετοιμασίας για Εξετάσεις Πιστοποίησης Γνώσεων Πληροφορικής στο θέμα "Παρουσιάσεις".
35,70 Ευρώ
ITEST4 - Πληροφορίες και Επικοινωνία
Εκπαιδευτικό Λογισμικό Προετοιμασίας για Εξετάσεις Πιστοποίησης Γνώσεων Πληροφορικής στο θέμα "Πληροφορίες και Επικοινωνία".
35,70 Ευρώ
ITEST3 - Λογιστικά Φύλλα
Εκπαιδευτικό Λογισμικό Προετοιμασίας για Εξετάσεις Πιστοποίησης Γνώσεων Πληροφορικής στο θέμα "Λογιστικά Φύλλα".
35,70 Ευρώ
ITEST2 - Επεξεργασία Κειμένου
Εκπαιδευτικό Λογισμικό Προετοιμασίας για Εξετάσεις Πιστοποίησης Γνώσεων Πληροφορικής στο θέμα "Επεξεργασία Κειμένου".
35,70 Ευρώ
ITEST1 - Βασικές Έννοιες Πληροφορικής
Εκπαιδευτικό Λογισμικό Προετοιμασίας για Εξετάσεις Πιστοποίησης Γνώσεων Πληροφορικής στο θέμα "Βασικές Έννοιες Πληροφορικής".
35,70 Ευρώ
Ο Κύριος Σκουντούφλης και οι Τρελοί Αγώνες Δρόμου
Arcade game με ήρωες τους Μικρούς Κυρίους.
11,90 Ευρώ
Ο Κύριος Φασαρίας και ο Μπαλονοπόλεμος
Arcade game με ήρωες τους Μικρούς Κυρίους.
11,90 Ευρώ
Ο Κυριος Χοροπηδούλης και οι Τρελές Κατεδαφίσεις
Arcade game με ήρωες τους Μικρούς Κυρίους.
11,90 Ευρώ
Ο Κυριος Αστείος σε Αγώνες Στίβου
Arcade game με ήρωες τους Μικρούς Κυρίους.
11,90 Ευρώ
Οι Περιπέτειες της Κυρίας Ξεμυαλισμένης
Εκπαιδευτικό παιχνίδι που ακονίζει τη μνήμη και την παρατηρητικότητα, τη λογική και τη δημιουργική σκέψη, για παιδιά προσχολικής ηλικίας.
11,90 Ευρώ
Οι Περιπέτειες του Κυρίου Γαργαλίτσα
Εκπαιδευτικό παιχνίδι που ακονίζει τη μνήμη και την παρατηρητικότητα, τη λογική και τη δημιουργική σκέψη, για παιδιά προσχολικής ηλικίας.
11,90 Ευρώ
Οι Περιπέτειες του Κυρίου Λαίμαργου
Εκπαιδευτικό παιχνίδι που ακονίζει τη μνήμη και την παρατηρητικότητα, τη λογική και τη δημιουργική σκέψη, για παιδιά προσχολικής ηλικίας.
11,90 Ευρώ
Ο Κύριος Χαρούμενος και ο Κοσμος Άνω Κάτω
Εκπαιδευτικό παιχνίδι που ακονίζει τη μνήμη και την παρατηρητικότητα, τη λογική και τη δημιουργική σκέψη, για παιδιά προσχολικής ηλικίας.
29,63 Ευρώ
Η Μυστηριώδης Νήσος του Θείου Αλμπερτ
Εκπαιδευτικό Παιχνίδι Περιπέτειας που ακονίζει τη μνήμη και την παρατηρητικότητα, καλλιεργεί τη συνδυαστική και δημιουργική σκέψη και προσφέρει ενασχόληση με ποικίλα γνωστικά πεδία.
29,63 Ευρώ
Το Φανταστικό Ταξίδι του Θείου Αλμπερτ
Εκπαιδευτικό Παιχνίδι Περιπέτειας που ακονίζει τη μνήμη και την παρατηρητικότητα, καλλιεργεί τη συνδυαστική και δημιουργική σκέψη και προσφέρει ενασχόληση με ποικίλα γνωστικά πεδία.
29,63 Ευρώ
Το Mυστικό Αλμπουμ του Θείου Αλμπερτ
Εκπαιδευτικό Παιχνίδι Περιπέτειας που ακονίζει τη μνήμη και την παρατηρητικότητα, καλλιεργεί τη συνδυαστική και δημιουργική σκέψη και προσφέρει ενασχόληση με ποικίλα γνωστικά πεδία.
29,63 Ευρώ
Δημιουργικό Εργαστήρι - Πανδώρα και Πλάτωνας
Δημιουργικό εργαστήρι πολλαπλών κατασκευών για να ασκήσει το παιδί τη φαντασία και τη δημιουργικότητά του με τους Πανδώρα & Πλάτωνα.
29,63 Ευρώ
Δημιουργώ τα Comics μου - Πανδώρα και Πλάτωνας
Εκπαιδευτικό παιχνίδι για την δημιουργία comics και την ανάπτυξη του γραπτού λόγου με ήρωες την Πανδώρα & τον Πλάτωνα.
29,63 Ευρώ
ITACANTE Ο πλανήτης των Ρομπότ
Εκπαιδευτικό παιχνίδι που ακονίζει τη μνήμη και την παρατηρητικότητα και καλλιεργεί τη συνδυαστική και δημιουργική σκέψη.
29,63 Ευρώ
Ανακαλύπτω την Ελλάδα και την Κύπρο
Εκπαιδευτικό παιχνίδι για τη γεωγραφία της Ελλάδας και της Κύπρου.
29,63 Ευρώ
Ανακαλύπτω τον Κόσμο
Εκπαιδευτικό παιχνίδι για τη παγκόσμια γεωγραφία.
29,63 Ευρώ
ΚΠΓ Successo al B2
Εκπαιδευτικό λογισμικό για την προετοιμασία για τις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσαμάθειας, επίπεδο Β2, στην Ιταλική γλώσσα.
10,00 Ευρώ
ΚΠΓ Erfolg in B2
Εκπαιδευτικό λογισμικό για την προετοιμασία για τις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσαμάθειας, επίπεδο Β2, στην Γερμανική γλώσσα.
10,00 Ευρώ
ΚΠΓ Reussir a B2
Εκπαιδευτικό λογισμικό για την προετοιμασία για τις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσαμάθειας, επίπεδο Β2, στην Γαλλική γλώσσα.
10,00 Ευρώ
ΚΠΓ Success in B2
Εκπαιδευτικό λογισμικό για την προετοιμασία για τις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσαμάθειας, επίπεδο Β2, στην Αγγλική γλώσσα.
10,00 Ευρώ
FCNOW
Εκπαιδευτικό λογισμικό για την προετοιμασία για τις εξετάσεις του First Certficate in English/.
19,99 Ευρώ
Tests Αγγλικών
Εκπαιδευτικό λογισμικό για την εξάσκηση στην Αγγλική γλώσσα μέσα από ασκήσεις και τεστ για τους μαθητές και των τριών επιπέδων (elementary, intermediate, advanced).
29,63 Ευρώ
Mr Junior -Junior B
Εκπαιδευτικό παιχνίδι για την εμπέδωση της Αγγλικής γλώσσας, επίπεδο Junior B.
25,00 Ευρώ
Mr Junior - Pre Junior, Junior A
Εκπαιδευτικό παιχνίδι για την εμπέδωση της Αγγλικής γλώσσας, επίπεδο Pre-Junior & Junior A.
25,00 Ευρώ
Γεωμετρία Γυμνασίου
Εκπαιδευτικό λογισμικό για τη Γεωμετρία Γυμνασίου.
40,22 Ευρώ
Φυσική Γ΄Γυμνασίου
Εκπαιδευτικό λογισμικό για τη Φυσική της Γ' Γυμνασίου, με θεωρία, ασκήσεις, πειράματα κ.ά.
38,37 Ευρώ
Φυσική Β΄Γυμνασίου
Εκπαιδευτικό λογισμικό για τη Φυσική της Β' Γυμνασίου, με θεωρία, ασκήσεις, πειράματα κ.ά.
38,37 Ευρώ
Εργαστήρι Γλώσσας
Εκπαιδευτικό παιχνίδι για την ορθογραφία, τη γραμματική και το συντακτικό της Ελληνικής γλώσσας, για όλους τους μαθητές από την Γ' τάξη του Δημοτικού.
28,00 Ευρώ
Ιδεοκατασκευές
Εκπαιδευτικό λογισμικό που βοηθά τους μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου να μάθουν να γράφουν αφηγηματικές και περιγραφικές εκθέσεις.
40,22 Ευρώ
Ο Λαβύρινθος της Γνώσης
Εκπαιδευτικό παιχνίδι γνώσεων για τις τάξεις Γ' έως και Στ' του Δημοτικού Σχολείου.
29,63 Ευρώ
Η Πόλη των Αριθμών
Εκπαιδευτικό παιχνίδι που καλύπτει τα μαθηματικά του Δημοτικού σχολείου (τάξεις Α έως και Στ').
40,22 Ευρώ
Οι Πειρατές Ανακαλύπτουν ... Γλώσσα και Μαθηματικά
Εκπαιδευτικό παιχνίδι για την Α' και Β' Δημοτικού για τη γλώσσα και τα μαθηματικά.
40,22 Ευρώ
Clifford Τα Πρώτα μου Αγγλικά
Εκπαιδευτικό παιχνίδι με τον Clifford, το μεγάλο κόκκινο σκύλο, για παιδιά προσχολικής ηλικίας για την εισαγωγή στην αγγλική γλώσσα.
29,63 Ευρώ
Clifford Πάρτυ Γεννεθλίων
Εκπαιδευτικό παιχνίδι με τον Clifford, το μεγάλο κόκκινο σκύλο, για παιδιά προσχολικής ηλικίας με νοητικές δραστηριότητες.
29,63 Ευρώ
Γράμματα και Αριθμοί
Εκπαιδευτικό παιχνίδι για τα Γράμματα & τους Αριθμούς για την προσχολική ηλικία.
17,73 Ευρώ